Verklarende woordenlijst

Botleeftijd of skeletleeftijd
De leeftijd die past bij de mate waarin de groeischijven zijn dichtgegroeid.

Groeicurve
Lijnen in een groeidiagram die de meetresultaten weergeven van een groep kinderen. De middelste lijn in een groeicurve is de gemiddelde waarde. Tussen de bovenste en onderste lijn bevinden zich de normale waarden, d.w.z. de meetresultaten van 95% van de onderzochte groep.

Groeidiagram
Grafiek waarin de lengte, het gewicht en/of andere lichaamsmaten kunnen worden ingevuld. Op de horizontale as staat gewoonlijk de leeftijd, op de verticale as de gemeten waarden.

Groeifactoren
Eiwitten in het lichaam die betrokken zijn bij celdeling en ontwikkeling van cellen. Meestal wordt bedoeld de insulineachtige groeifactor 1 (IGF-I).

Groeischijf
Kraakbeengedeelte aan het uiteinde van het bot. In de groeischijf wordt kraakbeen aangemaakt en omgevormd tot bot, waardoor het bot in lengte toeneemt.

Hormonen
Stoffen geproduceerd door klieren. Hormonen regelen de werking van organen en weefsels in het lichaam.

Hypofyse
Klier in orgaan aan de onderkant van de hersenen, waarin een aantal belangrijke hormonen worden gevormd. Synoniem: hersenaanhangsel.

IGF-I
Insulineachtige groeifactor 1. De belangrijkste groeifactor.

Bron: stichting Kind & Groei, Rotterdam