Collectief in gesprek met Achmea over groeihormoonzorg

Het Groeihormoon Patiënten Collectief heeft in de laatste maanden van 2015 intensief overleg gevoerd met zorgverzekeraar Achmea over goede groeihormoonzorg. Het collectief is een samenwerking tussen de Nederlandse Hypofyse Stichting, de Nederlandse Vereniging voor Groeihormoondeficiëntie en Groeihormoonbehandeling (NVVG), het SGA Platform, Stichting Kind en Ziekenhuis en Turner Contact Nederland (TCN). Aanleiding voor het overleg met Achmea waren zorgen over een wijziging in het beleid van Achmea. De zorgverzekeraar spoort ziekenhuizen actief aan om alle patiënten over te zetten op biosimilar-medicijnen. Het collectief heeft aangegeven dit beleid ongenuanceerd te vinden. Patiënten kunnen niet probleemloos worden geswitcht naar een ander middel, als daarbij niet goed wordt gelet op de passendheid van het toedieningssysteem.

 

Brief Achmea aan ziekenhuizen over groeihormoonzorg

Achmea heeft de kritiek van het collectief ter harte genomen en eind december een brief gestuurd aan de ziekenhuizen. In die brief wordt aangegeven dat patiëntenverenigingen bezorgd zijn dat patiënten door de wijziging in het beleid niet meer de behandeling krijgen die zij nodig hebben. Achmea onderstreept in de brief dat elke individuele patiënt recht heeft op een behandeling die passend is bij zijn of haar gezondheidstoestand. De voorschrijvende arts heeft volgens Achmea “voldoende ruimte om een keuze te maken tussen de beschikbare groeihormoonpreparaten.” Dit sluit aan bij standpunt van minister Schippers van Volksgezondheid, die wil dat artsen de behandeling geven die volgens de stand van wetenschap en praktijk geldt.

 

Switchen; recht op verstrekking zonder bijbetaling

Mogelijk worden de (kinder)artsen door hun eigen ziekenhuis geadviseerd om patiënten te switchen naar een goedkoper groeihormoon en krijgt u bij start van de behandeling alleen goedkope preparaten aangeboden. Als u er alle vertrouwen in heeft dat het goedkopere preparaat goed bij u (of uw kind) past dan is daar niets op tegen, maar als het goedkopere preparaat weerstand bij u (of uw kind) oproept dan adviseren wij met het gewijzigde groeihormoonbeleid van het ziekenhuis niet akkoord te gaan.

 

Oproep: deel uw ervaringen met groeihormoonzorg

In het kader van onze contacten met ziekenhuizen, behandelaars en verzekeraars roepen wij u op uw ervaringen op het gebied van groeihormoonzorg met ons te delen. Dat kan door een e-mail over uw positieve of negatieve ervaringen (bijvoorbeeld verplicht switchen naar een alternatief) te sturen naar info@ghpc2.wpengine.com.

 

Vervolgacties; Groeimeter Enquête

In opvolging op de brief aan Achmea zal het collectief in gesprek gaan met ziekenhuizen over hun voorschrijfbeleid van groeihormoon. Daarnaast zal er voor de zomer een vernieuwde enquête worden gelanceerd, over patiëntervaringen op het gebied van groeihormoonzorg. Over deze Groeimeter enquête hoort u binnenkort meer.

 

Interesse in de nieuwsbrief van het Groeihormoon Patiënten Collectief?

Als u in de toekomst meer nieuws wilt ontvangen van het collectief, stuur dan een e-mail naar info@ghpc2.wpengine.com of meldt u via de volgende link aan: ghpc2.wpengine.com/bijblijven. U blijft dan automatisch op de hoogte van de activiteiten van het collectief, de Groeimeter en belangrijk nieuws over de groeihormoonzorg in Nederland.