Bent u goed verzekerd voor uw groeihormoonzorg in 2016?

Bent u verzekerd van goede groeihormoonzorg in 2016?

Groeihormoon patiënten collectief

Om de belangen van groeihormoon gebruikers optimaal te behartigen is onlangs het groeihormoon patiënten collectief opgericht bestaande uit de volgende 5 initiatiefnemers: Nederlandse Hypofyse Stichting, Nederlandse Vereniging voor Groeihormoondeficiëntie en Groeihormoonbehandeling, SGA Platform, Turner Contact Nederland en Stichting Kind en Ziekenhuis. Graag informeert het collectief u hieronder over uw groeihormoonzorg in 2016.

Veranderen van zorgverzekeraar?

Alle zorgverzekeraars hebben hun premies en vergoedingen bekend gemaakt voor 2016. Uw huidige zorgverzekeraar heeft u een aanbieding gestuurd voor de zorgverzekering in 2016. Ieder jaar verandert er weer veel binnen de zorgverzekeringen en daarom kan het interessant zijn om uw huidige verzekeringspolis te vergelijken met andere polissen.

Wisselen kan tot 1 februari 2016

Tot 31 december heeft u de tijd om uw huidige zorgverzekering op te zeggen en tot 1 februari 2016 heeft u de tijd om een nieuwe zorgverzekering te kiezen. Ook als u nu niet overweegt een andere zorgverzekeraar te kiezen kan het verstandig zijn uw huidige zorgverzekering op te zeggen. U heeft dan namelijk een maand langer om vast te stellen of uw huidige zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met het ziekenhuis van uw keuze. Wel adviseren wij om in dat geval uw verzekeraar te laten bevestigen dat zij u onder de oude polisvoorwaarden accepteren indien u besluit te blijven.    

Contractering ziekenhuizen nog niet rond

Op dit moment zijn er nog steeds een groot aantal ziekenhuizen en verzekeraars die nog geen contract hebben afgesloten. Vooral als u een budget- of naturapolis heeft lopen is dit belangrijke informatie. Op basis van eventuele aanvullende informatie over de contractering kunt u vervolgens voor 1 februari 2016 uw definitieve beslissing maken.

Verschil tussen restitutiepolis en naturapolis

Bij een restitutiepolis heeft u meer mogelijkheden om van ziekenhuis te veranderen. U krijgt namelijk bij elke zorgaanbieder dezelfde vergoeding en hebt dus meer keuzevrijheid. Die keuzevrijheid kan onder omstandigheden opwegen tegen de hogere premie. Bij een pure restitutiepolis bent u volledig vrij om uw eigen zorgverlener te kiezen. Het is wel mogelijk dat u de rekening moet voorschieten en daarna moet declareren bij de zorgverzekeraar.

Als u een budget- /naturapolis heeft en de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de arts of behandelaar, wordt de groeihormoonzorg in principe volledig vergoed. Bij een budget- of naturapolis kunt u meestal wel alleen kiezen voor een arts of behandelaar waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten.

Voorschrijfbeleid groeihormoonzorg: opgelet!

Groeihormonen vallen per 1 januari 2013 niet meer onder de aanspraak Farmacie, maar onder de aanspraak Medisch specialistische zorg. Alleen een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) mag per 1 januari 2013 deze geneesmiddelen leveren en declareren.

Sommige verzekeraars hebben het vergoedingstarief voor groeihormoonpreparaten per 1 januari 2016 drastisch verlaagd. Om die reden hebben alle ziekenhuizen in Nederland volgend jaar minder geld beschikbaar voor groeihormoonzorg. Deze verlaging kan gevolgen hebben voor het voorschrijfbeleid in uw ziekenhuis. Wij hebben onze zorgen geuit richting verzekeraars en zijn hierover met hen in overleg. Over de uitkomsten houden we u op de hoogte.

Advies

Mogelijk worden de (kinder)artsen door hun eigen ziekenhuis vanaf 1 januari 2016 geadviseerd om patiënten te switchen naar een goedkoper groeihormoon en krijgt u bij start van de behandeling alleen goedkope preparaten aangeboden.

Wij adviseren u hierover zo spoedig mogelijk navraag te doen bij uw arts en uw zorgverzekeraar. U kunt dan hiermee rekening houden bij het vaststellen van de best passende combinatie van verzekeraar en ziekenhuis voor uw groeihormoonzorg in 2016. Laat het standpunt van de verzekeraar schriftelijk vastleggen en naar u toesturen zodat u dit desgewenst kunt gebruiken in het overleg met uw ziekenhuis.

Let op! Recht op verstrekking zonder bijbetaling

Als u er alle vertrouwen in heeft dat het goedkopere preparaat goed bij u (of uw kind) past dan is daar niets op tegen, maar als het goedkopere preparaat weerstand bij u (of uw kind) oproept dan adviseren wij met het gewijzigde groeihormoonbeleid van het ziekenhuis niet akkoord te gaan. Via uw basisverzekering en de zorgverzekeringswet heeft u immers recht op verstrekking door het ziekenhuis van alle merken groeihormoon zonder bijbetaling, zijnde een keuze uit: Genotropin, Humatrope, Norditropin, Nutropinaq, Omnitrope en Zomacton. Al deze groeihormonen zijn direct bij de groothandel in Nederland verkrijgbaar.

Laat u dus niets wijsmaken in de spreekkamer of bij de ziekenhuisapotheek over eventuele slechte verkrijgbaarheid, bijbetaling of zelfs een verbod door een zorgverzekeraar op het voorschrijven van een specifiek groeihormoon door het ziekenhuis. U heeft ten aller tijde recht op verstrekking van het door u specifiek gewenste groeihormoon.

Met vriendelijke groet,

Groeihormoon patiënten collectief

P.S. voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw patiëntenvereniging of een mail sturen aan het groeihormoon patiënten collectief via info@ghpcarchive.wpengine.com.