Geen negatieve effecten groeihormoonbehandeling jonge kinderen

Groeihormoonbehandeling bij te klein geboren kinderen heeft geen negatieve effecten op jongvolwassen leeftijd

Persbericht van Erasmus MC 

Te klein geboren kinderen (zogenaamde Small for Gestational Age, SGA-geborenen) met een kleine lengte kunnen behandeld worden met groeihormoon om hun lengte te verbeteren. Vijf jaar na het staken van de groeihormoon-behandeling hebben behandelde jongvolwassenen minstens een gezondheidsprofiel dat vergelijkbaar is als onbehandelde SGA-geboren jongvolwassenen. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Manouk van der Steen, gepromoveerd aan het Erasmus MC op de langetermijneffecten van groeihormoonbehandeling bij SGA-geboren kinderen.

Het was al bekend dat er tijdens groeihormoonbehandeling een positief effect is op de lengtegroei, lichaamssamenstelling, bloeddruk en het vetgehalte in het bloed, maar de insulinegevoeligheid neemt af. Wat er gebeurt na het staken van de behandeling was lange tijd onbekend. Nu blijkt dat de positieve effecten aanhouden en de insulinegevoeligheid verbetert na het staken van de groeihormoonbehandeling.

Dit is een belangrijk onderzoeksresultaat, omdat SGA-geboren kinderen een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van suikerziekte en hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Omdat groeihormoon ook invloed heeft op de insulinegevoeligheid, waren er wereldwijd zorgen over de langdurige effecten op de volwassenleeftijd. De studie van Van der Steen is uniek omdat dit de enige studie is die de gezondheid van jongvolwassenen gedurende 5 jaar na het staken van de groeihormoonbehandeling intensief in kaart heeft gebracht. Wereldwijd werd gewacht op deze resultaten die binnenkort worden gepubliceerd in The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Van der Steen: “Kinderen die SGA geboren worden en klein blijven, hebben veel baat bij groeihormoonbehandeling. Het verbetert niet alleen hun volwassen lengte, maar ook hun lichaamssamenstelling en kwaliteit van leven. Onze studie toont aan dat groeihormoon ook op lange termijn veilig is en positieve effecten heeft op het gezondheidsprofiel van SGA-geboren jongvolwassenen.”

Van der Steen voerde haar onderzoek deels uit in het Erasmus MC en deels bij Stichting Kind en Groei. Dit omdat het onderzoek van Van der Steen onderdeel uitmaakt van de landelijke groeistudies die worden geleid door Stichting Kind en Groei. Aan deze studies hebben inmiddels meer dan 600 SGA-geboren kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 0 tot 25 jaar deelgenomen.

 

Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het zet zich in voor een gezonde bevolking. Bijna 13.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kunnen blijven. Zichtbaar beter zijn en voorop blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samenwerking met anderen, zijn belangrijke ambities van het Erasmus MC.

 

Dit bericht werd oorspronkelijk geplaatst door Erasmus MC op 12 december 2016 op http://www.erasmusmc.nl/perskamer/archief/2016/5984802/.